Ustawa o jakości paliw stałych.

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: czwartek, 11, październik 2018 21:14
Super User
Odsłony: 1577

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej podpisana 7 sierpnia 2018 roku, ogłoszona 28 sierpnia weszła w życie 12 września 2018 r. Do ustawy z dniem 4 października weszły rozporządzenia ministra energii określające wymagania jakościowe, metody badań, sposób pobierania próbek i wzór świadectwa jakości. Załączniki do ustawy wchodzą w życie dnia 3 listopada 2018 roku.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Rozporządzenie w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych.

Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw stałych.

Rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych.