• Na czas, na miejsce

    Domhar Sp. z o.o. jest dystrybutorem produktów przemysłowych dla odbiorców hurtowych.W swojej ofercie posiadamy produkty tylko znanych i sprawdzonych producentów. Zaopatrzenie przemysłu robione przez profesjonalistów dla profesjonalistów.
    Read more...

Brykiet Rekord

Wysokiej jakości brykiet z odpowiednio przygotowanego węgla brunatnego. Idealny do kominków i pieców rusztowych oraz tradycyjnego spalania w kotłach na paliwa stałe. Zapewnia długotrwały żar i ciepło. Czytaj więcej...

Węgiel Kamienny

Wegiel kamiennySpółka jest Dilerem Przedsiębiorstwa Górniczego Sielsia. Oferujemy węgiel kamienny polskiego pochodzenia prosto z kopalni. Wartość opałowa od 16 do 26 MJ/kg. Frakcje: miał, groszek,orzech, kostka. Czytaj Więcej...

Opakowania

Worki polipropylenowe. Oferujemy worki PP do pakowania węgla, piasku i innych materiałów sypkich. Najwyższa jakość i sprawdzeni dostawcy. Realizacja dostaw w systemie just-in-time. Czytaj Więcej...


Kolejne przedłużenie odstąpienia od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 sierpnia 2023 r. poz. 1494, do dnia 31 grudnia 2023 r. odstępuje się od stosowania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Oznacza to, że ustanawja się odstępstwo od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych oraz instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Rozporządzenie umożliwi wprowadzenia do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań jakościowych okresie od dnia 1 maja 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r. Treść rozporządzenia.

Przedłużenie odstąpienia od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2023 r. poz. 835, do dnia 31 lipca 2023 r. odstępuje się od stosowania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Oznacza to, że ustanawja się odstępstwo od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych oraz instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Rozporządzenie umożliwi wprowadzenia do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań jakościowych okresie od dnia 1 maja 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r. Treść rozporządzenia.

Zmiana wymagań jakościowych dla paliw stałych na 2023r

31 grudnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych,
a także Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw. Tym samym przestały obowiązywać poprzednie rozporządzenia w tym zakresie, jak również wzór świadectwa

Rozporządzenie w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych.

Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

 

Czytaj więcej: Zmiana wymagań jakościowych dla paliw stałych na 2023r

Wegiel brunatny i brykiet dopuszczony do obrotu do dnia 30 kwietnia 2023

W dniu 13.10.2022 r. weszła w życie ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024. Na podstawie jej przepisów do 30 kwietnia 2023 roku można wprowadzać do obrotu węgiel brunatny oraz produkty otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego (brykiet Rekord)

 

Podstawa prawna: art. 13 Ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 (Dziennik ustaw 2022 r. poz. 2088). który mówi:  Do dnia 30 kwietnia 2023 r. nie stosuje się zakazu określonego w art. 7 ust. 7a pkt 2 ustawy o systemie monitorowania.

 

art. 7 ust. 7a pkt 2 ustawy o systemie monitorowania:  Zabrania się wprowadzania do obrotu paliw stałych: o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 4a lit. f;

 

art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 4a lit. f: węgiel brunatny.

Obowiązek rejestracji w systemie cieplo.gov.pl

Od 26 września 2022 r. funkcjonuje system cieplo.gov.pl, w którym publikuje się informacje o stosowanych cenach paliw stałych. Obecnie pośredniczące podmioty węglowe (PPW) mają obwiązek korzystania z tego systemu, jednak w przepisach nie przewidziano żadnych sankcji za niewykonanie tego obowiązku. Rząd planuje to jednak zmienić.

 

Ponad 3 tygodnie funkcjonowania cieplo.gov.pl i ponad 1300 składów węgla zarejestrowanych w systemie na ponad 8,5 tys. PPW w Polsce - to wynik, który nie zadowala strony rządzącej. W konsekwencji do sejmu trafiła ustawa, która ma zachęcić sprzedawców węgla do bardziej aktywnego wykorzystywania nowego narzędzia poprzez wprowadzenie sankcji. 

Odstąpienie od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych

Z dniem 28 czerwca 2022 odstąpiono na okres 60 dni od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. (Dz. U. poz. 1890). Oznacza to, że Brykiet Rekord, który nie był dopuszczony do obrotu na terenie Polski w związku z niespełnieniem wymagań jakościowych określonych w Tabeli nr 9: Wymagania jakościowe dla paliw stałych otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego: wiersz 5: wymiar ziarna, w okresie od 28 czerwca do 28 lipca br. może być wprowadzony do obrotu na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 czerwca 2022 r. Poz. 1351. Treść rozporządzenia.

Wyjaśnienia Ministerstwa Energii w związku z ustawą o jakości paliw stałych

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, a także rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przedstawiamy poniżej odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez obywateli i przedsiębiorców.

 

Czytaj więcej: Wyjaśnienia Ministerstwa Energii w związku z ustawą o jakości paliw stałych

Ustawa o jakości paliw stałych.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej podpisana 7 sierpnia 2018 roku, ogłoszona 28 sierpnia weszła w życie 12 września 2018 r. Do ustawy z dniem 4 października weszły rozporządzenia ministra energii określające wymagania jakościowe, metody badań, sposób pobierania próbek i wzór świadectwa jakości. Załączniki do ustawy wchodzą w życie dnia 3 listopada 2018 roku.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Rozporządzenie w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych.

Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw stałych.

Rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych.

Wielkopolska Uchwała Antysmogowa

UCHWAŁA NR XXXIX/941/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Treść uchwały.

Śląska Uchwała Antysmogowa

UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Treść uchwały.

Podkarpacka Uchwała Antysmogowa

Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Treść uchwały.

Opolska Uchwała Antysmogowa

Uchwała Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Treść uchwały.

Mazowiecka Uchwała Antysmogowa

Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Treść uchwały.

Małopolska Uchwała Antysmogowa

UCHWAŁA Nr XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Treść uchwały.

Łódzka Uchwała Antysmogowa

Uchwała Sejmiku województwa łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Treść uchwały.

Lubuska Uchwała Antysmogowa

Uchwała Sejmiku województwa lubuskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz Gorzów Wielkopolskie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Treść uchwały.

Dolnośląska Uchwała Antysmogowa

Uchwała Sejmiku województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Treść uchwały.