• Na czas, na miejsce

  Domhar Sp. z o.o. jest dystrybutorem produktów przemysłowych dla odbiorców hurtowych.W swojej ofercie posiadamy produkty tylko znanych i sprawdzonych producentów. Zaopatrzenie przemysłu robione przez profesjonalistów dla profesjonalistów.
  Read more...

Brykiet Rekord

Wysokiej jakości brykiet z odpowiednio przygotowanego węgla brunatnego. Idealny do kominków i pieców rusztowych oraz tradycyjnego spalania w kotłach na paliwa stałe. Zapewnia długotrwały żar i ciepło. Czytaj więcej...

Węgiel Kamienny

Wegiel kamiennySpółka jest Dilerem Przedsiębiorstwa Górniczego Sielsia. Oferujemy węgiel kamienny polskiego pochodzenia prosto z kopalni. Wartość opałowa od 16 do 26 MJ/kg. Frakcje: miał, groszek,orzech, kostka. Czytaj Więcej...

Opakowania

Worki polipropylenowe. Oferujemy worki PP do pakowania węgla, piasku i innych materiałów sypkich. Najwyższa jakość i sprawdzeni dostawcy. Realizacja dostaw w systemie just-in-time. Czytaj Więcej...


Rodo

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.  Zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.  Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej Spółce odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa  informacji.

 

Co znajduje się w dokumencie?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

Czy należy się skontaktować z Domhar Sp. z o.o.?

Nie, nie trzeba. Wystarczy zapoznać się z tym dokumentem.

Wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Oczywiście można je zmienić w dowolnym momencie.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Domhar Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy

ul. Bławatkowej 1, 62-502 Konin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS: 0000431199, NIP: 665 298 95 89, REGON: 302166103, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 25 000,00 złotych.

 

Jak można się z nami skontaktować?

Korespondencyjnie pod adresem: Domhar Sp. z o.o., ul. Bławatkowa 1, 62-502 Konin,

dzwoniąc pod numer : 510 492 139

pod adresem poczty elektronicznej e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

odwiedzając osobiście siedzibę naszej Spółki.

 

 

W jakim celu i dlaczego wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe  pozyskujemy i wykorzystujemy w celach:

1. Dane pozyskujemy podczas składania przez Państwo zamówień  na daną usługę. Są to m.in.: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP firmy, adres do korespondencji,  adres poczty elektronicznej, lub w przypadku os. fizycznej: imię, nazwisko, numer kontaktowy, miejsce zamieszkania. Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć dla Państwa usług, w szczególności: podjęcia działań przed wykonaniem usługi tj. przygotowania, wystawiania i wysyłania (np. drogą elektroniczną) zamówienia na daną usługę.

2. Wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych wystawiania i przechowywania faktur oraz przesyłania ich drogą elektroniczną, pocztową lub przez firmy kurierskie,  dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywania reklamacji.

3. Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, w szczególności:

a. w razie skorzystania przez Państwa z prawa do odstąpienia od umowy, w efekcie czego uważana będzie ona za niezawartą, a Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie stosunku umownego;

b. w celu zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług, tak abyście byli Państwo m.in. na bieżąco poinformowani o stanie postępowania ze złożonymi przez Państwa zamówieniem oraz wszelkich zmianach w usługach;

c. w celach marketingu bezpośredniego;

d. w wewnętrznych celach administracyjnych, tworzenia analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby;

e. w celu dochodzenia  i egzekucji roszczeń wynikających z łączącej nas umowy, w tym procesy windykacyjne, sprzedaży wierzytelności na rzecz innego podmiotu, zawiadamianie właściwych organów;

f. w celu oceny wiarygodności płatniczej, także w oparciu o dane pozyskane z innych źródeł,

w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub zawarte w bazie danych Administratora;

g. odpowiedzi na Państwa pytania;

h. w celu analizowania danych, m.in. na potrzeby usprawnienia świadczonych usług, przygotowania propozycji ofert i rozwiązań dostępnych w Spółce.

4. W innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy:

1. Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną.  

2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:

a. podwykonawcom w procesie obsługi klienta, świadczącym usługi na rzecz Domhar Sp. z o.o.;

d. podmiotom obsługującym sieci telekomunikacyjne;

e. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne;

f. podmiotom prowadzącym działalność kurierską niebędącym operatorami pocztowymi;

g. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne;

h. podmiotom drukującym korespondencję lub obsługujące korespondencję;

i. podmiotom zajmującym się obsługą rachunkową, podatkową;

j. podmiotom zajmującym się archiwizacją dokumentów;

2. Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności:

a. operatorom pocztowym

b. bankom i instytucjom płatniczym;

d. podmiotom nabywającym wierzytelności, podmiotom windykacyjnym;

e. Związkowi Banków Polskich prowadzącemu Biuro Informacji Gospodarczej oraz System  Dokumentów Zastrzeżonych.

 

W jakich sytuacjach automatyczne podejmowanie przez nas decyzji, będzie miało dla Państwa istotne skutki?

Jeżeli uznacie Państwo, że jakaś decyzja w stosunku do Państwa podjęta została niesłusznie lub

w sposób nieprawidłowy, przysługuje Państwo prawo do jej zakwestionowania. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przygotowywali dla Państwa indywidualne oferty lub reklamy w zakresie oferowanych przez nas towarów, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.Jak długo i na podstawie jakich kryteriów będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W przypadku braku Państwa sprzeciwu, w tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów. Ponadto, gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy to robić nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych usług zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

Jakie uprawnienia Państwu przysługują i jak je zrealizować?

Mogą Państwo złożyć do Domhar Sp. z o.o.. wniosek dotyczycący danych osobowych o:

1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane, oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi

6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu  nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem)

9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać. Przetwarzanie pozyskanych danych przez Firmę Domhar Sp. z o.o. opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych do realizacji usługi może uniemożliwić podjęcie działań.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając i wysyłając  wniosek do administratora Państwa danych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefonicznie pod numerem telefonu:  510 492 139.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego?

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.UWAGA:  Informacja o cookies

 

Strona internetowa www.domhar.pl, www troll24.pl, wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze stron internetowych   wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach statystycznych.

Czym są pliki „cookies”?

Cookies to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer i zapisywana w urządzeniu końcowym (np. komputerze), która może być odczytana jedynie przez ten serwer. Cookies nie zawierają danych personalnych, ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i jego oprogramowaniu. Ponadto masz możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskania dostępu do Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi (np. poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki internetowej).

 

Zarządzanie plikami „cookies”

Standardowo przeglądarki internetowe pozwalają na zapisywanie plików „cookies”.

Każdy użytkownik internetu może zrezygnować z zapisywania plików "cookies" na swoim urządzeniu oraz usunąć wszystkie zebrane wcześniej informacje.

Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Polityka plików cookies

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego trzepizur.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego trzepizur.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

3. W ramach serwisu internetowego domhar.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Towar Pakowany

PALETA

paleta brykietu
BRYKIET w torbie papierowej / 10 kg
Zawartość / torba papierowa
Długość brykietu
Szerokość brykietu
Ciężar brykietu

szt.
ok. mm
ok. mm
ok. kg

18
182
59
0,580
Paleta wysokiego składowania / 90 toreb po 10 kg
Wysokość
Szerokość
Długość
Ciężar towaru
ciężar transportu
mm
mm
mm

kg
1.270
800
1.200

900/1.000
Nr artykułu  
536

 

brykiet w folii
BRYKIET w opakowaniu foliowym / 10 kg
Zawartość / opakowanie foliowe
Długość brykietu
Szerokość brykietu
Ciężar brykietu

szt.
ok. mm
ok. mm
ok. kg

18
182
59
0,580
Paleta wysokiego składowania / 90 opakowań po 10 kg
Wysokość
Szerokość
Długość
Ciężar towaru
ciężar transportu
mm
mm
mm

kg
1.250
800
1.200

900/1.000
Nr artykułu  
518

 

brykiet w wiązkach
Pakiet brykietów / 25 kg
Zawartość / pakiet
Długość brykietu
Szerokość brykietu
Ciężar brykietu
szt.
ok. mm
ok. mm
ok. kg
44
182
59
0,580
Paleta wysokiego składowania / 40 pakietów po 25 kg
Wysokość
Szerokość
Długość
Ciężar towaru
ciężar transportu
mm
mm
mm

kg
1.060
800
1.200

1.000/1.100
Nr artykułu  
515